Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією попереднього розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову залізничної колії і штучних споруд; правила і технологію виконання робіт з їх поточного утримання і ремонту; дефекти елементів верхньої будови колії і штучних споруд; габарити рухомого складу і наближення будівель; правила проведення вимірів за допомогою інструменту і приладів, які використовують у поточному утриманні і ремонті колії штучних споруд; інструкції з поточного утримання залізничних колій та штучних споруд; інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; правила охорони праці під час ремонту та утримання залізничної колії та споруд; будову колійного гідравлічного та електричного інструменту і механізмів; правила охорони праці працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; технолого-нормувальні карти виконання колійних робіт. Первинний облік і звітність.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання робіт з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд. Керує робітниками, які виконують ці роботи у межах дільниці, що обслуговується. Утримує колії та штучні споруди у належному стані, який забезпечує безперебійний і безпечний рух поїздів. Оглядає колії і штучні споруди за встановленим терміном. Виявляє пошкодження, що з'являються в елементах верхньої будови колій, земляному полотні, штучних спорудах, виконує роботи щодо їх запобігання, а також для продовження термінів служби верхньої будови колій. Організовує та виконує роботи з підготування колій до роботи у зимовий період. Очищує колії від снігу і піску, утримує і ремонтує колії на пучинах, а також готує колії і штучні споруди на випадок весняних і зливових вод, ліквідує пошкодження на коліях і штучних спорудах, що викликані стихійними явищами. Забезпечує рух поїздів під час виконання колійних робіт. Проводить інструктаж з охорони праці монтерів колій, обхідників, чергових на переїздах та інших робітників. Навчає робітників бригад якомога раціонально виконувати роботу безпосередньо на робочих місцях. Веде первинний облік і складає звітність. Забезпечує утримання в належному стані інструменту, механізмів, інвентарю, сигнальних пристроїв, матеріалів і комор для їх зберігання.

Спеціалізація
Бригадир тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації бригади, якою він керує, але не нижче 5 розряду