Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зубошліфувальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зубошліфувальника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості складних зубошліфувальних верстатів різних типів і моделей, універсальних і спеціальних пристроїв, способи перевірки їх на точність оброблення; структуру шліфувальних кругів та допустимі швидкості їх обертання залежно від міцності їх зв'язки; вплив температури на точність оброблення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Шліфує зуби коліс різного профілю і модуля за 4 - 5-м ступенем точності, евольвентних коліс з висотним коректуванням, шестерень з гвинтовим зубом з коректуванням і одержанням перехідної кривої, зубчастих пар з одержанням мінімального бокового зазору і максимальної площини контактування зубів. Налагоджує складні зубошліфувальні верстати для оброблення деталей за 5-м квалітетом (1-м класом точності) і параметром Ra 0,32-0,04 (9 - 12-м класами чистоти). Установлює деталі в спеціальних пристроях, які вимагають комбінованого кріплення та особливо точного вивіряння їх в різних площинах з застосуванням контрольно-вимірювального інструменту і приладів.