Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електроерозіоніст 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи однотипних електроіскрових та електроімпульсних верстатів і вібраторів; найменування, призначення і правила застосування найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; основи знань з електротехніки у межах роботи, яку виконує; марки матеріалів, електродів, які застосовує; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); правила безпечного ведення роботи і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електроіскрове і електроімпульсне оброблення отворів різної конфігурації, одержання простих вибірок, виїмок і канавок за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) або за параметром Ra 20-5 (3 - 5-м класами чистоти) на налагоджених верстатах. Вирізає фланці, розрізає труби з утворенням фасок під зварювання, відрізає прибутки. Шліфує зовнішні і внутрішні циліндричні поверхні на налагоджених верстатах-автоматах та напівавтоматах. Видаляє з деталей зламаний інструмент. Зміцнює нормальний і спеціальний різальний інструмент на установках для електроіскрового зміцнення або на вібраторах.