* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Балетмейстер-постановник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; теорію та практику хореографії та акторської майстерності; основи сценічного та музичного оформлення; класичний і сучасний балетний репертуар; класичну, сучасну і народну хореографію; досвід роботи вітчизняних і світових закладів культури; роботу з партитурою і клавіром хореографічного твору; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського і трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює постановку нових і поновлення раніше створених балетних вистав (програм) у межах визначених термінів і витрат. Організує роботу з підготовки і випуску вистав (програм), планує репетиційний процес. Подає керівництву установи (підприємства, організації) культури пропозиції щодо формування складів постановочних груп і виконавців. Здійснює введення нових виконавців у раніше створені вистави (програми). Проводить виховну роботу з творчим колективом, контролює творчу та трудову дисципліну, готує пропозиції щодо заохочення творчих працівників або накладення на них дисциплінарних стягнень.