* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Бандажник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову вугільних, газових та електричних нагрівальних горнів, спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання температури нагрівання бандажів; вимоги до знімання бандажів з центрів колісних пар; температурний режим під час знімання бандажів; порядок визначення температури нагрівання за допомогою термічних олівців і температурного режиму плавлення свинцю; допуски та посадки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Нагріває на різних горнах та знімає бандажі з центрів колісних пар в гарячому стані. Визначає температуру нагрівання бандажів під час їх знімання. Виконує роботи під керівництвом бандажника вищої кваліфікації під час насаджування бандажів на центри колісних пар. Регулює роботу горна.