Інструкція для посади "Балетмейстер-постановник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Балетмейстер-постановник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - теорію та практику хореографії та акторської майстерності;
      - основи сценічного та музичного оформлення;
      - класичний і сучасний балетний репертуар;
      - класичну, сучасну і народну хореографію;
      - досвід роботи вітчизняних і світових закладів культури;
      - роботу з партитурою і клавіром хореографічного твору;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - основи авторського і трудового права;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Балетмейстер-постановник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Балетмейстер-постановник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Балетмейстер-постановник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Балетмейстер-постановник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює постановку нових і поновлення раніше створених балетних вистав (програм) у межах визначених термінів і витрат.

2.2. Організує роботу з підготовки і випуску вистав (програм), планує репетиційний процес.

2.3. Подає керівництву установи (підприємства, організації) культури пропозиції щодо формування складів постановочних груп і виконавців.

2.4. Здійснює введення нових виконавців у раніше створені вистави (програми).

2.5. Проводить виховну роботу з творчим колективом, контролює творчу та трудову дисципліну, готує пропозиції щодо заохочення творчих працівників або накладення на них дисциплінарних стягнень.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Балетмейстер-постановник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Балетмейстер-постановник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Балетмейстер-постановник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Балетмейстер-постановник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Балетмейстер-постановник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Балетмейстер-постановник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Балетмейстер-постановник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Балетмейстер-постановник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Балетмейстер-постановник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Балетмейстер-постановник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Балетмейстер-постановник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Балетмейстер-постановник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Балетмейстер-постановник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Балетмейстер-постановник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Балетмейстер-постановник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Балетмейстер-постановник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.