* *
Інструкція для посади "Балетмейстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Балетмейстер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста або магістра - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста балету не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - накази, розпорядження та постанови органів управління галуззю щодо організації балетної роботи;
      - класичний та сучасний вітчизняний і світовий репертуар;
      - класичну, сучасну та народну хореографію;
      - основи режисури та акторської майстерності з їх застосуванням у хореографічному мистецтві;
      - історію театру, музики та балету;
      - основи музичної драматургії;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Балетмейстер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Балетмейстер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Балетмейстер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Балетмейстер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у роботі із створення нових та поновлення раніше створених балетних вистав (програм), танців в операх, оперетах, мюзиклах та музичних комедіях під керівництвом головного балетмейстера або балетмейстера-постановника.

2.2. Вводить нових виконавців та дублерів у балетні вистави (програми).

2.3. Проводить виховну роботу, репетиції та заняття з виконавцями, а також стежить за якістю вистав (програм) поточного репертуару.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Балетмейстер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Балетмейстер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Балетмейстер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Балетмейстер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Балетмейстер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Балетмейстер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Балетмейстер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Балетмейстер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Балетмейстер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Балетмейстер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Балетмейстер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Балетмейстер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Балетмейстер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Балетмейстер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Балетмейстер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Балетмейстер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.