* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Агент з організації обслуговування авіаперевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; основні положення трудового законодавства, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських та поштово-вантажних перевезень; технологію та організацію робіт, що виконуються; економіку та географію повітряного транспорту та регіону, що обслуговується, розклад руху та добовий план польотів; правила ведення актово-претензійної роботи; основні положення Єдиної державної системи діловодства; основи психології, етики, наукової організації праці та управління виробництвом; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; у разі роботи з іноземними пасажирами - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Інформує і консультує вантажовідправників з питань повітряних перевезень і застосування авіатарифів. Підготовляє інформацію про наявність поштових відправлень та вантажів для перевезення повітряним транспортом за напрямками та аеропортами. Виконує облік замовлень на перевезення поштових відправлень та вантажів та їх фактичної наявності до перевезення. Здійснює приймання на склад поштових відправлень і вантажів, прийнятих до перевезення повітряним транспортом, перевіряє наявність і правильність оформлення відповідних документів. Контролює комплектування поштових відправлень та вантажів за напрямками або на рейс. Здійснює підбір документів на поштові відправлення і вантажі згідно із часом приймання та терміновістю за категоріями, своєчасне доставляння перевізних документів на оброблення. Приймає та передає інформацію у суміжні служби. Перевіряє стан упаковки, наявність поштових відправлень, маркування та встановлює факт крадіжки, бере участь у складанні акта. Розглядає скарги та претензії з приводу перевезення поштових відправлень та вантажів. Здійснює розслідування претензій, що стосуються втрат, відправлень не за тим напрямом та пошкодження поштових відправлень та вантажу під час їх перевезення повітряним транспортом. Здійснює за допомогою автоматизованих систем (та без їх застосування) розшук багажу та поштових відправлень, що не надійшли до місця призначення. Оформлює претензійні заявки, готує проекти рішень щодо претензій для претензійної комісії. Складає установчу документацію та звітність. Контролює стан збереження, складування, та зберігання вантажу на складі, правильне оформлення журналів, обліку руху вантажів.