* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Агент з передплати періодичних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти, інструкції, інші керівні матеріали та документи, які регулюють операції з проведення передплати періодичних видань; організацію здійснення передплати; правила та порядок укладення договорів й оформлення необхідних документів з передплати; методи аналізу і порядок збирання та опрацювання інформації про стан передплати; прийоми та методи ділового спілкування; основи економіки, психології та законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з передплати періодичних видань. Аналізує стан і тенденції зміни попиту на видання, бере участь у складанні планів з передплати. Формує базу даних передплатників видання. Встановлює зв'язки з підприємствами, установами, культурно-освітніми закладами з метою проведення передплати періодичних видань. Налагоджує ділові контакти з відповідними підрозділами поштових служб. Супроводжує процес самопередплати. Здійснює оперативний облік передплати періодичних видань, відповідає за виконання плану з передплати. Подає пропозиції щодо коригування коштів видавництва на організацію передплати видання. Складає і подає у встановлені терміни відповідну звітність. Забезпечує належне оформлення укладених договорів і контрактів, інших необхідних документів з передплати. Веде облік претензій з виконання умов передплати. Виявляє причини порушення умов договорів, вживає заходів щодо їх усунення і запобігання.