* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес на дільниці; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та компонентів, які застовуються, технічні умови і державні стандарти на напівфабрикати та готовий продукт; властивості каталізатора синтезу та теплоносіїв; будову, конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; схему арматури та комунікацій; технологічний режим та правила регулювання процесу; методи проведення аналізів, розрахунку дозувальних компонентів, основи органічної хімії; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде всі стадії технологічного процесу синтезу аміаку в апаратурі з автоматичним регулюванням параметрів режиму процесу і технологічного процесу на аміачно-холодильній установці до одержання готового продукту з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням вибухонебезпечних та отруйних речовин. Визначає ступінь інтенсивності процесів синтезу на кожній стадії, час початку та закінчення реакції та інші параметри за контрольно-вимірювальними приладами та результатами аналізів. Регулює та налагоджує процеси на оптимальні умови та перемикає процес на автоматичне регулювання, у разі потреби переходить з автоматичного регулювання на ручне. Контролює та регулює склад суміші, вміст готового продукту, температуру та тиск на вході і виході з колони синтезу, температуру в зоні каталізатора, первинної та вторинної конденсації, рівні компонентів в ємкостях за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуального огляду. Здійснює дистанційне керування навантаженням компресорів. Запобігає причинам відхилень від установлених норм технологічного режиму, виявляє та усуває їх. Відбирає проби, перевіряє фільтри, апарати, рівномірні колонки на наявність в них масла. Виконує операції з пуску та зупинки устаткування. У разі потреби здійснює перехід на резервне устаткування. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, цехових та міжцехових комунікацій. Виявляє несправності в роботі устаткування та бере участь в їх усуненні. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування. Обліковує витрати сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Керує апаратниками нижчої кваліфікації, машиністами компресорів, апаратниками конверсії та координує їх роботу.