* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник центрифугування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника центрифугування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип керування центрифугами, допоміжним устаткуванням; схему арматури та комунікацій; технологічний режим центрифугування та способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; будову та призначення контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб; методику проведення контрольних аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес прояснення (вибілювання) забруднених рідин або твердих продуктів, розділення неоднорідних сумішей, які погано фільтруються, з невеликим складом твердої фази або відділення рідини від твердих продуктів за допомогою відцентрових сил на осаджувальних (відстійних) швидкістних або надшвидкістних центрифугах періодичної або безперервної дії з автоматичним, механізованим і ручним вивантаженням (ножове або скребкове знімання, шнекове або пульсуюче вивантаження). Завантажує, промиває, пропарює або вивантажує під дією відцентрової сили. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів: завантаження продукту і подачу води за кількістю рівня та питомої ваги; вивантаження подрібненого або промитого осаду. Ущільнює продукт з вижиманням. Налагоджує центрифуги на заданий режим. Обслуговує центрифуги, насоси і транспортуючі пристрої. Промиває віджаті осади. Провадить контрольні аналізи визначення завершення процесу центрифугування. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.