Інструкція для посади "Апаратник центрифугування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник центрифугування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника центрифугування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип керування центрифугами, допоміжним устаткуванням;
      - схему арматури та комунікацій;
      - технологічний режим центрифугування та способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів;
      - будову та призначення контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення контрольних аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник центрифугування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник центрифугування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник центрифугування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник центрифугування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес прояснення (вибілювання) забруднених рідин або твердих продуктів, розділення неоднорідних сумішей, які погано фільтруються, з невеликим складом твердої фази або відділення рідини від твердих продуктів за допомогою відцентрових сил на осаджувальних (відстійних) швидкістних або надшвидкістних центрифугах періодичної або безперервної дії з автоматичним, механізованим і ручним вивантаженням (ножове або скребкове знімання, шнекове або пульсуюче вивантаження).

2.2. Завантажує, промиває, пропарює або вивантажує під дією відцентрової сили.

2.3. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів: завантаження продукту і подачу води за кількістю рівня та питомої ваги; вивантаження подрібненого або промитого осаду.

2.4. Ущільнює продукт з вижиманням.

2.5. Налагоджує центрифуги на заданий режим.

2.6. Обслуговує центрифуги, насоси і транспортуючі пристрої.

2.7. Промиває віджаті осади.

2.8. Провадить контрольні аналізи визначення завершення процесу центрифугування.

2.9. Приймає устаткування з ремонту.

2.10. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник центрифугування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник центрифугування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник центрифугування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник центрифугування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник центрифугування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник центрифугування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник центрифугування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник центрифугування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.