* *
Інструкція для посади "Апаратник центрифугування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник центрифугування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника центрифугування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розділення суспензії та емульсії;
      - технологію ведення процесу центрифугування;
      - фізико-хімічні властивості емульсій, які розділяються, тонких суспензій, рідких неоднорідних сумішей;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується;
      - вимоги до сировини;
      - державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - методику розрахунку промивання залежно від питомої ваги маточного розчину;
      - режим і параметри ведення технологічного процесу;
      - вимоги котлонагляду до апаратів, що працюють під тиском, в процесі їх обслуговування;
      - слюсарну справу;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник центрифугування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник центрифугування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник центрифугування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник центрифугування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складні та різні безперервні та періодичні процеси центрифугування з розділення тонких суспензій з низькою концентрацією твердої фази на горизонтальних автоматичних центрифугах, зверхцентрифугах та інших центрифугах, які оснащені автоматичним регулюючим пристроєм.

2.2. Виконує роботи повного циклу центрифугування, підтримуючи задані параметри температури, вологості, швидкості та тиску.

2.3. Регулює процеси центрифугування та кристалізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.4. Обслуговує автоматичні центрифуги, зверхцентрифуги, реостати, напірні баки, приймальники маточника; бойлери та комунікації з арматурою.

2.5. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування, яке обслуговується.

2.6. Провадить дрібний ремонт, веде розрахунок промивання.

2.7. Веде облік сировини та готової продукції у виробничому журналі або операційному листку.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник центрифугування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник центрифугування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник центрифугування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник центрифугування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник центрифугування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник центрифугування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник центрифугування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник центрифугування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.