* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник центрифугування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип керування центрифугами, допоміжним устаткуванням; схему арматури та комунікацій; технологічний режим центрифугування; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес центрифугування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує сировину. Подає її до центрифуги. Вивантажує осад. Відбирає проби. Обслуговує устаткування. Готує устаткування до ремонту.