Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зв'язку 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні поняття з електрозв'язку або радіозв'язку; монтажні схеми середньої складності; номенклатуру та основи будови деталей і приладів, що монтуються; способи установлювання та кріплення конструкцій; будову та призначення шаблонів середньої складності; способи користування механізованим такелажний і обладнанням; будову будівельно-монтажних пістолетів і правила користування ними; способи екранування приміщень; конструкції кабелів (крім камерних); способи прокладання кабелів; способи оброблення кінців та приєднування кабелів і проводів усіх марок перерізом до 70 мм2; правила маркування кабелів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування зв'язку.

Приклади робіт
Установлювання жолобів, Установлювання обгороджень устаткування. Установлювання настінних косинців, швелерів тощо. Розпаковування ящиків з деталями. Кріплення конструкцій та устаткування за допомогою поршнево-монтажного пістолета. Установлювання шунтів, додаткових опорів до приладів, регуляторів, перемикачів, кнопок, клемних колодок, ізоляційних панелей, захисних пристроїв електроживлення, вимірювальних приладів і пристроїв сигналізації, мікрофонів, гучномовців тощо. Виготовляння кронштейнів, підвісок тощо. Монтаж повітряних неекранованих фідерів усередині будівлі. Монтаж високочастотного заземлення. Екранування приміщень. Різання маслонаповнених кабелів. Маркування кабелів. Знімання оболонки з кабеля. Прокладання, викладання, виправляння, формування та кріплення кабелів на прямолінійних ділянках. Складання збірних кабелів і кабельних блок-пакетів на устаткуванні. Окінцьовування та приєднування силових кабелів і проводів перерізом до 70 мм2 (крім маслонаповнених), а також контрольних і багатожильних кабелів. Монтаж станційних кабелів з розкладанням групами жил на штифтові рамки та гніздові колодки стативів, з розкладанням і вибиранням з груп окремих жил за порядком. Монтаж станційних кабелів. Прошивання (в'язання) основних стовбурів жил.