Інструкція для посади "Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зв'язку 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні поняття з електрозв'язку або радіозв'язку;
      - монтажні схеми середньої складності;
      - номенклатуру та основи будови деталей і приладів, що монтуються;
      - способи установлювання та кріплення конструкцій;
      - будову та призначення шаблонів середньої складності;
      - способи користування механізованим такелажний і обладнанням;
      - будову будівельно-монтажних пістолетів і правила користування ними;
      - способи екранування приміщень;
      - конструкції кабелів (крім камерних);
      - способи прокладання кабелів;
      - способи оброблення кінців та приєднування кабелів і проводів усіх марок перерізом до 70 мм2;
      - правила маркування кабелів.

1.4. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування зв'язку.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Установлювання жолобів, Установлювання обгороджень устаткування.

5.2. Установлювання настінних косинців, швелерів тощо.

5.3. Розпаковування ящиків з деталями.

5.4. Кріплення конструкцій та устаткування за допомогою поршнево-монтажного пістолета.

5.5. Установлювання шунтів, додаткових опорів до приладів, регуляторів, перемикачів, кнопок, клемних колодок, ізоляційних панелей, захисних пристроїв електроживлення, вимірювальних приладів і пристроїв сигналізації, мікрофонів, гучномовців тощо.

5.6. Виготовляння кронштейнів, підвісок тощо.

5.7. Монтаж повітряних неекранованих фідерів усередині будівлі.

5.8. Монтаж високочастотного заземлення.

5.9. Екранування приміщень.

5.10. Різання маслонаповнених кабелів.

5.11. Маркування кабелів.

5.12. Знімання оболонки з кабеля.

5.13. Прокладання, викладання, виправляння, формування та кріплення кабелів на прямолінійних ділянках.

5.14. Складання збірних кабелів і кабельних блок-пакетів на устаткуванні.

5.15. Окінцьовування та приєднування силових кабелів і проводів перерізом до 70 мм2 (крім маслонаповнених), а також контрольних і багатожильних кабелів.

5.16. Монтаж станційних кабелів з розкладанням групами жил на штифтові рамки та гніздові колодки стативів, з розкладанням і вибиранням з груп окремих жил за порядком.

5.17. Монтаж станційних кабелів.

5.18. Прошивання (в'язання) основних стовбурів жил.