* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння на нафту та газ 7 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: єдині технічні правила ведення бурових робіт; правила та існуючі інструкції з технології, техніки та організації виробництва; основні знання з геології родовищ і технології видобування нафти і газу, термальних, йодобромних вод та інших корисних копалин; геолого-технічний наряд, режимно-технологічну карту і геологічний розріз площі, яка розбурюється; знання про конструкції свердловин; призначення, будову і технічні характеристики бурового і силового обладнання, противикидного обладнання, автоматичних механізмів, машинних ключів, запобіжних пристроїв; будову електробурів і турбобурів; можливі несправності турбобура, електробура і струмопідвода, а також способи їх уникнення; інструмент і пристрої, методи спуску і орієнтування труб, електробурів і турбобурів з відхилювачами під час похило спрямованого буріння свердловин; будову всіх пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів; системи очищення бурового розчину; фізико-хімічні властивості бурових розчинів і хімічних реагентів для приготування і оброблення бурового розчину; методи його приготування, відновлення і повторного використання, способи контролю параметрів і шляхи зниження витрат обважнювача і хімічних реагентів; принципи раціонального відпрацювання доліт, які застосовуються; причини аварій і ускладнень, заходи щодо їх запобігання і ліквідації; допустиме навантаження на обладнання; конструкцію, призначення і застосування ловильних інструментів, типорозміри, маркування, різьби, міцнісні характеристики обсадних, бурильних і насосно-компресорних труб, вимоги до підготовки свердловин до спуску обсадних труб і цементування; методи і засоби захисту продуктивного горизонту від забруднення у процесі буріння і під час цементування колон; процес цементування свердловин і умови, які забезпечують якість цементування і герметичність обсадних колон; норми витрат матеріалів; призначення, будову випробувачів пластів, пакерів різних конструкцій; технічні вимоги до підготовки свердловин до спуску випробувачів пластів трубних і проведення геофізичних досліджень; схеми обв'язки і конструкції герметичних пристроїв, технологію і методи проведення робіт з освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин; наземне обладнання фонтанних і насосних свердловин; правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості та інструкцію щодо запобігання і ліквідації нафтогазопроявлень.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес буріння свердловин глибиною понад 6000 м, а також у разі буріння свердловин в морських умовах із стаціонарних плавучих бурильних установок і морських стаціонарних платформ. Перевіряє роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматів і запобіжних пристроїв. Викладає і збирає бурильний інструмент. Виконує спуско-підіймальні операції із застосуванням автоматичних механізмів. Виконує роботи з орієнтованого спуску бурильного інструменту під час похило спрямованого буріння. Здійснює контроль за дотриманням параметрів бурового розчину в процесі буріння. Бере участь в обладнанні устя свердловин противикидним обладнанням, запускає противикидне обладнання у разі аварійної ситуації. Перевіряє стан противикидного обладнання. Готує свердловину до геофізичних досліджень і бере участь у їх виконанні. Готує свердловини і обладнання до спуску обсадних труб, керує роботами з укладання і шаблонування обсадних труб і спуску їх у свердловину. Бере участь у роботах із цементування обсадних колон, установлення цементних мостів, випробування колон на герметичність. Виконує роботи з освоєння експлуатаційних, випробування розвідувальних свердловин. Виконує заключні роботи на свердловині. Готує свердловини до спуску випробувачів пластів і бере участь у роботах з випробування пластів. Здійснює відбір керна у заданому режимі усіма видами керновідбиральних приладів. Виконує роботи з ліквідації ускладнень і аварій під час буріння свердловин. Готує обладнання до транспортування. Бере участь у профілактичному ремонті бурового обладнання, монтажі, демонтажі, транспортуванні бурової установки, у роботах з приготування, обважнювання і хімічного оброблення бурових розчинів. Здійснює керівництво роботою вахт. Веде первинну документацію з режиму буріння і параметрів бурового розчину. Відповідає за стан фонтанної безпеки в процесі буріння свердловин.