* *
Інструкція для посади "Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння на нафту та газ 7 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - єдині технічні правила ведення бурових робіт;
      - правила та існуючі інструкції з технології, техніки та організації виробництва;
      - основні знання з геології родовищ і технології видобування нафти і газу, термальних, йодобромних вод та інших корисних копалин;
      - геолого-технічний наряд, режимно-технологічну карту і геологічний розріз площі, яка розбурюється;
      - знання про конструкції свердловин;
      - призначення, будову і технічні характеристики бурового і силового обладнання, противикидного обладнання, автоматичних механізмів, машинних ключів, запобіжних пристроїв;
      - будову електробурів і турбобурів;
      - можливі несправності турбобура, електробура і струмопідвода, а також способи їх уникнення;
      - інструмент і пристрої, методи спуску і орієнтування труб, електробурів і турбобурів з відхилювачами під час похило спрямованого буріння свердловин;
      - будову всіх пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів;
      - системи очищення бурового розчину;
      - фізико-хімічні властивості бурових розчинів і хімічних реагентів для приготування і оброблення бурового розчину;
      - методи його приготування, відновлення і повторного використання, способи контролю параметрів і шляхи зниження витрат обважнювача і хімічних реагентів;
      - принципи раціонального відпрацювання доліт, які застосовуються;
      - причини аварій і ускладнень, заходи щодо їх запобігання і ліквідації;
      - допустиме навантаження на обладнання;
      - конструкцію, призначення і застосування ловильних інструментів, типорозміри, маркування, різьби, міцнісні характеристики обсадних, бурильних і насосно-компресорних труб, вимоги до підготовки свердловин до спуску обсадних труб і цементування;
      - методи і засоби захисту продуктивного горизонту від забруднення у процесі буріння і під час цементування колон;
      - процес цементування свердловин і умови, які забезпечують якість цементування і герметичність обсадних колон;
      - норми витрат матеріалів;
      - призначення, будову випробувачів пластів, пакерів різних конструкцій;
      - технічні вимоги до підготовки свердловин до спуску випробувачів пластів трубних і проведення геофізичних досліджень;
      - схеми обв'язки і конструкції герметичних пристроїв, технологію і методи проведення робіт з освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин;
      - наземне обладнання фонтанних і насосних свердловин;
      - правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості та інструкцію щодо запобігання і ліквідації нафтогазопроявлень.

1.4. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес буріння свердловин глибиною понад 6000 м, а також у разі буріння свердловин в морських умовах із стаціонарних плавучих бурильних установок і морських стаціонарних платформ.

2.2. Перевіряє роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматів і запобіжних пристроїв.

2.3. Викладає і збирає бурильний інструмент.

2.4. Виконує спуско-підіймальні операції із застосуванням автоматичних механізмів.

2.5. Виконує роботи з орієнтованого спуску бурильного інструменту під час похило спрямованого буріння.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням параметрів бурового розчину в процесі буріння.

2.7. Бере участь в обладнанні устя свердловин противикидним обладнанням, запускає противикидне обладнання у разі аварійної ситуації.

2.8. Перевіряє стан противикидного обладнання.

2.9. Готує свердловину до геофізичних досліджень і бере участь у їх виконанні.

2.10. Готує свердловини і обладнання до спуску обсадних труб, керує роботами з укладання і шаблонування обсадних труб і спуску їх у свердловину.

2.11. Бере участь у роботах із цементування обсадних колон, установлення цементних мостів, випробування колон на герметичність.

2.12. Виконує роботи з освоєння експлуатаційних, випробування розвідувальних свердловин.

2.13. Виконує заключні роботи на свердловині.

2.14. Готує свердловини до спуску випробувачів пластів і бере участь у роботах з випробування пластів.

2.15. Здійснює відбір керна у заданому режимі усіма видами керновідбиральних приладів.

2.16. Виконує роботи з ліквідації ускладнень і аварій під час буріння свердловин.

2.17. Готує обладнання до транспортування.

2.18. Бере участь у профілактичному ремонті бурового обладнання, монтажі, демонтажі, транспортуванні бурової установки, у роботах з приготування, обважнювання і хімічного оброблення бурових розчинів.

2.19. Здійснює керівництво роботою вахт.

2.20. Веде первинну документацію з режиму буріння і параметрів бурового розчину.

2.21. Відповідає за стан фонтанної безпеки в процесі буріння свердловин.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ поза розрядом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.