* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з глинястих розчинів у надглибокому бурінні I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, пов'язані з веденням глиногосподарства; геологічну будову родовищ, що розбурюються, і основи бурових робіт; основи загальної неорганічної та колоїдної хімії; фізико-хімічну характеристику застосовуваних обважнювачів і хімічних реагентів; методи вимірювань усіх параметрів промивальних рідин і вимірювальні прилади, які застосовуються під час вимірювання; норми витрат і правила зберігання матеріалів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; передовий вітчизняний і світовий досвід ведення господарства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює підбір рецептури промивальної рідини з урахуванням вимог геолого-технічних нарядів. Вносить зміни в технічну документацію у зв'язку зі зміною технології приготування і оброблення промивальних рідин. Проводить контрольні замірювання параметрів промивальної рідини і встановлює терміни їх проведення відповідно до геолого-технічних умов проводки свердловин. Здійснює контроль за станом і якістю промивальної рідини в процесі буріння. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення приготування, оброблення та обважнювання розчину. Аналізує, витрати обважнювачів і хімічних реагентів з інтервалів буріння. Контролює стан контрольно-вимірювальних приладів і очисних пристроїв на буровій. Проводить інструктаж робітників бурових бригад під час оброблення промивальних рідин. Здійснює контроль за дотриманням безпечного ведення робіт у службі глиногосподарства. Контролює роботу лаборантів-колекторів. Веде встановлений облік і звітність.