* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з глинястих розчинів у надглибокому бурінні I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, пов'язані з веденням глиногосподарства;
      - геологічну будову родовищ, що розбурюються, і основи бурових робіт;
      - основи загальної неорганічної та колоїдної хімії;
      - фізико-хімічну характеристику застосовуваних обважнювачів і хімічних реагентів;
      - методи вимірювань усіх параметрів промивальних рідин і вимірювальні прилади, які застосовуються під час вимірювання;
      - норми витрат і правила зберігання матеріалів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід ведення господарства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює підбір рецептури промивальної рідини з урахуванням вимог геолого-технічних нарядів.

2.2. Вносить зміни в технічну документацію у зв'язку зі зміною технології приготування і оброблення промивальних рідин.

2.3. Проводить контрольні замірювання параметрів промивальної рідини і встановлює терміни їх проведення відповідно до геолого-технічних умов проводки свердловин.

2.4. Здійснює контроль за станом і якістю промивальної рідини в процесі буріння.

2.5. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення приготування, оброблення та обважнювання розчину.

2.6. Аналізує, витрати обважнювачів і хімічних реагентів з інтервалів буріння.

2.7. Контролює стан контрольно-вимірювальних приладів і очисних пристроїв на буровій.

2.8. Проводить інструктаж робітників бурових бригад під час оброблення промивальних рідин.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням безпечного ведення робіт у службі глиногосподарства.

2.10. Контролює роботу лаборантів-колекторів.

2.11. Веде встановлений облік і звітність.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.