* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
      - накази, інструкції, розпорядження та інші керівні матеріали з питань діагностування технічного стану машинно-тракторного парку, а також досягнення науки і передовий досвід;
      - технологічний процес діагностування, технічного обслуговування та ремонту машинно-тракторного парку;
      - технологічне устаткування для діагностування, технологічного обслуговування та ремонту машин;
      - технічні умови на діагностування, ремонт та технічне обслуговування машин;
      - нормативи витрат матеріалів, запасних частин, палива, енергії;
      - правила оформлення технічної документації на діагностування;
      - основи економічного управління в умовах ринкової економіки та нових форм власності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує якісне виконання планових завдань з діагностування машинно-тракторного парку, ефективне використання стаціонарних та пересувних контрольно-діагностичних засобів, призначених для оцінки технічного стану машин, агрегатів, вузлів.

2.2. Контролює додержання технологічних процесів діагностики, технічного обслуговування та ремонту машинно-тракторного парку на дільницях (пунктах) технічного обслуговування та діагностики.

2.3. Забезпечує упровадження наукової організації праці, прогресивних технологічних процесів діагностування, найдоцільніше використання контрольно-діагностичного устаткування.

2.4. Бере участь у налагодженні роботи пунктів технічного обслуговування машинно-тракторного парку всіх видів господарств, виконанні складних технологічних операцій з діагностування і усунення виявлених при цьому несправностей машин та устаткування, упровадженні заходів з наукової організації праці, госпрозрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, підвищенні конкурентоспроможності.

2.5. Організовує навчання з підвищення кваліфікації персоналу, який обслуговує контрольно-діагностичні засоби.

2.6. Забезпечує правильне та своєчасне оформлення документів з обліку робочого часу і виробітку, заробітної плати, витрати запасних частин, матеріалів та інструменту.

2.7. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.