* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Провідний інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, інструкції, розпорядження та інші керівні матеріали з питань діагностування технічного стану машинно-тракторного парку, а також досягнення науки і передовий досвід; технологічний процес діагностування, технічного обслуговування та ремонту машинно-тракторного парку; технологічне устаткування для діагностування, технологічного обслуговування та ремонту машин; технічні умови на діагностування, ремонт та технічне обслуговування машин; нормативи витрат матеріалів, запасних частин, палива, енергії; правила оформлення технічної документації на діагностування; основи економічного управління в умовах ринкової економіки та нових форм власності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує якісне виконання планових завдань з діагностування машинно-тракторного парку, ефективне використання стаціонарних та пересувних контрольно-діагностичних засобів, призначених для оцінки технічного стану машин, агрегатів, вузлів. Контролює додержання технологічних процесів діагностики, технічного обслуговування та ремонту машинно-тракторного парку на дільницях (пунктах) технічного обслуговування та діагностики. Забезпечує упровадження наукової організації праці, прогресивних технологічних процесів діагностування, найдоцільніше використання контрольно-діагностичного устаткування. Бере участь у налагодженні роботи пунктів технічного обслуговування машинно-тракторного парку всіх видів господарств, виконанні складних технологічних операцій з діагностування і усунення виявлених при цьому несправностей машин та устаткування, упровадженні заходів з наукової організації праці, госпрозрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, підвищенні конкурентоспроможності. Організовує навчання з підвищення кваліфікації персоналу, який обслуговує контрольно-діагностичні засоби. Забезпечує правильне та своєчасне оформлення документів з обліку робочого часу і виробітку, заробітної плати, витрати запасних частин, матеріалів та інструменту. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.