Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в системі енергозбутових підрозділах енергопостачальних організацій або в енергетичних підрозділів інших галузей економіки - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо енергопостачання споживачів та нагляду за дотриманням планів та режимів енергоспоживання; Правила влаштування електроустановок; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та Правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж*; Правила користування електричною і тепловою енергією; нормативно-технічні документи за профілем діяльності відділу; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі організації енергопостачання; посадові інструкції персоналу відділу; схеми, будову й територіальне розташування об'єктів, які контролюються енергонаглядом; тарифи на електричну та теплову енергію; основи економіки, організації виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує контроль за енергопостачанням споживачів у відповідності із встановленими планами та режимами, а також нагляд за дотриманням споживачами встановлених планів та режимів споживання. Розглядає заявки споживачів на електричну й теплову енергію, аналізує динаміку споживання енергії та максимуму навантажень, підготовляє пропозиції щодо поточного й перспективного планування розподілу електричної і теплової енергії за групами споживачів. Забезпечує проведення промисловими, транспортними та комунальними споживачами енергії вимірювань електричних навантажень за характерні зимові та літні робочі дні та складання добових графіків навантаження енергосистеми за групами споживачів. Забезпечує контроль виконання підприємствами та організаціями чинного порядку затвердження, розподілу та перерозподілу граничних рівнів споживання електричної і теплової потужності і енергії. Організовує розробку приписів, керівних вказівок та повідомлень про умови енергопостачання, про встановлення планів та режимів електроспоживання, про застосування режимних заходів з організації обліку та контролю за дотриманням споживачами планів та режимів енергоспоживання, про порядок подання відомостей про витрати енергії. Розглядає претензії споживачів з питань розподілу та відпуску електричної і теплової енергії, застосування санкцій за недодержання встановлених режимів енергоспоживання та підготовляє за ними висновки. Проводить аналіз ефективності розроблених регулювальних заходів із забезпечення виконання встановлених режимів енергоспоживання, контролює складання графіків обмеження і вимкнення споживачів. Бере участь в роботі з атестації робочих місць. Забезпечує розповсюдження передових прийомів та методів праці у відділі, проведення технічного та економічного навчання. Керує працівниками відділу.