Інструкція для посади "Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в системі енергозбутових підрозділах енергопостачальних організацій або в енергетичних підрозділів інших галузей економіки - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо енергопостачання споживачів та нагляду за дотриманням планів та режимів енергоспоживання;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та Правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж*;
      - Правила користування електричною і тепловою енергією;
      - нормативно-технічні документи за профілем діяльності відділу;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі організації енергопостачання;
      - посадові інструкції персоналу відділу;
      - схеми, будову й територіальне розташування об'єктів, які контролюються енергонаглядом;
      - тарифи на електричну та теплову енергію;
      - основи економіки, організації виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує контроль за енергопостачанням споживачів у відповідності із встановленими планами та режимами, а також нагляд за дотриманням споживачами встановлених планів та режимів споживання.

2.2. Розглядає заявки споживачів на електричну й теплову енергію, аналізує динаміку споживання енергії та максимуму навантажень, підготовляє пропозиції щодо поточного й перспективного планування розподілу електричної і теплової енергії за групами споживачів.

2.3. Забезпечує проведення промисловими, транспортними та комунальними споживачами енергії вимірювань електричних навантажень за характерні зимові та літні робочі дні та складання добових графіків навантаження енергосистеми за групами споживачів.

2.4. Забезпечує контроль виконання підприємствами та організаціями чинного порядку затвердження, розподілу та перерозподілу граничних рівнів споживання електричної і теплової потужності і енергії.

2.5. Організовує розробку приписів, керівних вказівок та повідомлень про умови енергопостачання, про встановлення планів та режимів електроспоживання, про застосування режимних заходів з організації обліку та контролю за дотриманням споживачами планів та режимів енергоспоживання, про порядок подання відомостей про витрати енергії.

2.6. Розглядає претензії споживачів з питань розподілу та відпуску електричної і теплової енергії, застосування санкцій за недодержання встановлених режимів енергоспоживання та підготовляє за ними висновки.

2.7. Проводить аналіз ефективності розроблених регулювальних заходів із забезпечення виконання встановлених режимів енергоспоживання, контролює складання графіків обмеження і вимкнення споживачів.

2.8. Бере участь в роботі з атестації робочих місць.

2.9. Забезпечує розповсюдження передових прийомів та методів праці у відділі, проведення технічного та економічного навчання.

2.10. Керує працівниками відділу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу розподілу та контролю енергозбуту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.