Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст малярної станції пересувної 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи маляром 4 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2.

Знає та застосовує у діяльності: будову механізмів станції, принцип їх дії, технічні характеристики станції; способи приготування фарбувальних розчинів; технічні вимоги до якості робіт; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту механізмів станції; режими змащування; норми витрат енергоресурсів та способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує механізованими пристроями малярної станції пересувної (приготування простих різного призначення кольорових, масляних, крейдяних та вапняних розчинів та подавання їх до робочих місць) під час виконання оздоблюваних робіт у ході спорудження об'єктів, будівель, інженерних споруд тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування малярної станції, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.