Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вилучення побічних продуктів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва на дільниці вилучення побічних продуктів; правила регулювання технологічного процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних пристроїв; технологічні властивості всіх продуктів, напівпродуктів та хімікатів, які застосовуються і отримуються в цеху; методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде всі стадії технологічного процесу виділення з технологічного циклу чистих корисних продуктів. Провадить фільтрацію суспензії з наступною дистиляцією фільтрату безперервним розділенням під вакуумом з виділенням суміші дикарбонових кислот, дистиляцію фільтрату безперервним розділенням під тиском з виділенням головної фракції - метанолу і кубового продукту, суміші складу сирого диметилтерефталату, ізомеру диметилтерефталату, суміші сирого диметилтерефталату, паротолуїлового ефіру органічної кислоти, метилового ефіру органічної кислоти, метилового ефіру бензольної кислоти та продуктів термічного розкладання. Провадить перекристалізацію кубового продукту з виділенням диметилтерефталату. Контролює та регулює виділення чистих продуктів (суміші дикарбонових кислот, метанолу, жовтого масла та інших компонентів), чистоту головних фракцій, склад корисних продуктів та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує дистиляційні установки, кристалізатор, вакуумний барабанний фільтр, барабанний фільтрпрес, збірники, ємкості з мішалкою; муфельну піч, вакуум-насоси, насоси, випарники та інше устаткування. Веде записи у виробничому журналі. Виконує простий ремонт устаткування.