* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник вилучення побічних продуктів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи; суть технологічного процесу на дільниці вилучення побічних продуктів; будову та принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схеми арматури та комунікацій; правила відбору проб; фізико-хімічні властивості напівпродуктів, продуктів та хімікатів, що застосовуються і отримуються на дільниці, яка обслуговується; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії технологічного процесу виділення з технологічного циклу чистих корисних продуктів фракційною розгонкою під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює та регулює тиск вакууму, температуру, рівень в апаратах, які обслуговуються, потоки та флегми на дистиляційних колонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами аналізів. Відбирає проби та провадить аналізи. Обслуговує дистиляційні колони, перекристалізатор з мішалкою, ємкості, фільтри, насоси та інше устаткування. Стежить за їх роботою. Готує устаткування до ремонту, здає в ремонт, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування. Веде записи у виробничому журналі.