* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва адипонітрилу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва адипонітрилу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу отримання адипонітрилу; правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, схеми арматури та комунікацій; технологічні властивості адипінової кислоти, адипонітрилу, аміаку, водню; технічні вимоги до готового продукту; методику проведення аналізів; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання адипонітрилу і координує роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює температуру і тиск циркуляційного газу у випарнику, реакторі, рівні у резервуарах рідкого аміаку, витрату рідкого аміаку, дозування компонентів, вакуум, концентрацію та інші показники процесу дистанційно або автоматично за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та візуального спостереження. Керує пуском і зупинкою реакторів, фільтрів з насосами, теплообмінників, холодильників та іншого устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.