* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва адипонітрилу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу отримання адипонітрилу; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості адипінової кислоти, адипонітрилу та аміаку; правила відбору проб; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання адипонітрилу шляхом взаємодії адипінової кислоти та аміаку за наявністю каталізатора (фосфорної кислоти на селікагелі) для виробництва АГ-солі та аміачної води. Завантажує адипінову кислоту і каталізатори в реактори. Подає даутерм на обігрів реакційних кубів. Подає в реакційні куби аміак. Очищає адипонітрил у колоні відгонки. Кристалізує чистий адипонітрил. Зливає гарячі гідроподібні кубові залишки в барабани та транспортує їх у відвал. Обслуговує реактори, колони відгонки, кристалізатори, центрифуги, фільтри з насосами, теплообмінники, холодильники та інше устаткування. Веде записи у виробничому журналі. Відбирає проби та провадить аналізи. Виконує простий ремонт устаткування.