* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва адипінової кислоти 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему отримання адипінової кислоти; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, схеми арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості дікарбонових кислот, циклогексану, азотної кислоти та її окисів, адипінової кислоти; методику проведення аналізів та розрахунків; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання адипінової кислоти окисленням циклогексанолу азотною кислотою під тиском за наявністю мідно-ванадієвого каталізатора. Контролює та координує роботу окремих вузлів виробництва (реакторного, підготовки каталізатора, центрифугування, вакуум-кристалізації, сушильного, концентрування азотної кислоти) і персоналу, який обслуговує їх. Контролює та регулює тиск, температуру, вакуум, дозування компонентів, вологість кристалів, якість сировини дистанційно, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за результатами аналізів та візуального спостереження. Веде записи у виробничому журналі. Керує пуском та зупинкою устаткування відділень, які обслуговуються. Виконує простий ремонт устаткування.