* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва аміачної селітри; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості аміаку, слабкої азотної кислоти, добавок; методику проведення розрахунків; технічні вимоги до готового продукту; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва аміачної селітри на виробничих дільницях загальною продуктивністю до 500 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення технологічного процесу відповідно до робочих інструкцій. Контролює та регулює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва: витрати сировини, рівней, подавання слабкої азотної кислоти, аміаку, добавок, пари, води, жирних кислот, парафіну за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, за результатами аналізів та візуально. Розраховує кількість азотної кислоти, аміаку, добавок, які необхідні для отримання аміачної селітри. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій цеху. Керує пуском, зупинкою та підготовкою до ремонту, контролює ремонт устаткування виробництва аміачної селітри. Самостійно усуває неполадки у роботі устаткування.