Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи; суть технологічного процесу і технологічну схему сольового відділення; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості натрієвих лугів; правила відбору проб і методику проведення аналізів та розрахунків; державні стандарти на продукцію, яка випускається.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання нітрату та нітриту натрію з лугів лужної абсорбції цеху слабкої азотної кислоти та нітратних лугів шляхом лужного поглинання окислів азоту. Контролює та регулює роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює технологічний процес на всіх робочих місцях: випарювання, кристалізації, центрифугування, сушіння; вміст хлоридів у нітраті натрію, температуру у випарювальних апаратах, тиск пари, рівні, вакуум; подавання лугів, пари, підкачування свіжих лугів та видавання упарених лугів, концентрацію лугів та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та результатами аналізів. Відбирає проби для контрольних аналізів. Визначає доцільність повернення нітритного маточника в абсорбційне відділення. Розраховує необхідну кількість соди для нейтралізації кислих лугів. Керує пуском та зупинкою випарювальних апаратів, кристалізаторів, центрифуг, насосів, вентиляторів та іншого устаткування, яке обслуговується. Стежить за їх роботою. Готує до ремонту, контролює ремонт устаткування і чистку апаратів. Самостійно виконує простий ремонт устаткування.