* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні основи;
      - суть технологічного процесу і технологічну схему сольового відділення;
      - правила регулювання процесу;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості натрієвих лугів;
      - правила відбору проб і методику проведення аналізів та розрахунків;
      - державні стандарти на продукцію, яка випускається.

1.4. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання нітрату та нітриту натрію з лугів лужної абсорбції цеху слабкої азотної кислоти та нітратних лугів шляхом лужного поглинання окислів азоту.

2.2. Контролює та регулює роботу підлеглого персоналу.

2.3. Контролює та регулює технологічний процес на всіх робочих місцях: випарювання, кристалізації, центрифугування, сушіння; вміст хлоридів у нітраті натрію, температуру у випарювальних апаратах, тиск пари, рівні, вакуум; подавання лугів, пари, підкачування свіжих лугів та видавання упарених лугів, концентрацію лугів та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та результатами аналізів.

2.4. Відбирає проби для контрольних аналізів.

2.5. Визначає доцільність повернення нітритного маточника в абсорбційне відділення.

2.6. Розраховує необхідну кількість соди для нейтралізації кислих лугів.

2.7. Керує пуском та зупинкою випарювальних апаратів, кристалізаторів, центрифуг, насосів, вентиляторів та іншого устаткування, яке обслуговується.

2.8. Стежить за їх роботою.

2.9. Готує до ремонту, контролює ремонт устаткування і чистку апаратів.

2.10. Самостійно виконує простий ремонт устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.