* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Провідний інженер з кріплення свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні інструкції та інші керівні матеріали щодо організації ведення робіт з кріплення свердловин; правила розроблення, оформлення і ведення техніко-технологічної документації з цементування, кріплення свердловин; технологію ведення робіт з кріплення свердловин та їх конструкції; технічні характеристики технологічного устаткування і техніки, які використовуються під час ведення робіт з кріплення свердловин; фізико-хімічні властивості цементів, тампонажних розчинів, хімреагентів, які використовуються під час цементування свердловин, і фактори, які впливають на їх зміну; норми витрат матеріалів, правила їх зберігання та транспортування; методику проведення випробувань нових технологічних процесів кріплення свердловин, нової техніки і технологічного устаткування; передовий вітчизняний і світовий досвід робіт з кріплення свердловин; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила охорони навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь і здійснює контроль за процесом кріплення свердловин відповідно до прийнятої технології робіт, за дотриманням виробничої і технологічної дисципліни, за виконанням правил охорони праці. Організовує підготовку матеріальних засобів для проведення робіт з цементування і здійснює контроль за їх підготовкою. Організовує і забезпечує найбільш раціональне розміщення технологічного устаткування і техніки під час проведення робіт. Готує і передає інформацію про виконання виробничих завдань керівництву цеху, дільниці. Розробляє необхідну техніко-технологічну документацію. Забезпечує експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт. Проводить технологічні випробування нового устаткування, матеріалів і технічних процесів, у кріпленні свердловин. Бере участь у впровадженні заходів щодо запобігання аваріям і ускладненням під час кріплення свердловин. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід у галузі кріплення свердловин.