* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з кріплення свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з кріплення свердловин" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні інструкції та інші керівні матеріали щодо організації ведення робіт з кріплення свердловин;
      - правила розроблення, оформлення і ведення техніко-технологічної документації з цементування, кріплення свердловин;
      - технологію ведення робіт з кріплення свердловин та їх конструкції;
      - технічні характеристики технологічного устаткування і техніки, які використовуються під час ведення робіт з кріплення свердловин;
      - фізико-хімічні властивості цементів, тампонажних розчинів, хімреагентів, які використовуються під час цементування свердловин, і фактори, які впливають на їх зміну;
      - норми витрат матеріалів, правила їх зберігання та транспортування;
      - методику проведення випробувань нових технологічних процесів кріплення свердловин, нової техніки і технологічного устаткування;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід робіт з кріплення свердловин;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила охорони навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з кріплення свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з кріплення свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з кріплення свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з кріплення свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь і здійснює контроль за процесом кріплення свердловин відповідно до прийнятої технології робіт, за дотриманням виробничої і технологічної дисципліни, за виконанням правил охорони праці.

2.2. Організовує підготовку матеріальних засобів для проведення робіт з цементування і здійснює контроль за їх підготовкою.

2.3. Організовує і забезпечує найбільш раціональне розміщення технологічного устаткування і техніки під час проведення робіт.

2.4. Готує і передає інформацію про виконання виробничих завдань керівництву цеху, дільниці.

2.5. Розробляє необхідну техніко-технологічну документацію.

2.6. Забезпечує експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт.

2.7. Проводить технологічні випробування нового устаткування, матеріалів і технічних процесів, у кріпленні свердловин.

2.8. Бере участь у впровадженні заходів щодо запобігання аваріям і ускладненням під час кріплення свердловин.

2.9. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід у галузі кріплення свердловин.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з кріплення свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з кріплення свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з кріплення свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з кріплення свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з кріплення свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з кріплення свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з кріплення свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з кріплення свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з кріплення свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з кріплення свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з кріплення свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з кріплення свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з кріплення свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з кріплення свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з кріплення свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з кріплення свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.