* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Провідний інженер з кріплення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з кріплення I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з питань експлуатації кріплення; технологію гірничого виробництва; типові технологічні схеми гірничих робіт; норми витрат і зберігання кріплення; правила експлуатації гірничошахтового обладнання; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід підприємств, досягнення науки і техніки в галузі нових видів кріплення, технології ведення гірничих робіт; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє технічну документацію щодо вибору та установлення кріплення, розробляє рекомендації щодо застосування нових видів кріплення, замінників дерева і засобів механізації зведення кріплення. Визначає потреби у кріпильних виробах і запасних частинах до металокріплення. Бере участь у прийманні кріплення і запасних частин до нього, оформленні необхідної документації для висунення претензій до постачальника. Забезпечує правильне використання та облік кріплення. Аналізує причини втрат і передчасного зношення кріплення, контролює вилучення кріплення із закінчених виробок і його повторне використання, правильне зберігання, експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт. Бере участь у випробуванні та впровадженні нових видів металокріплення, в розробленні заходів щодо зниження втрат кріплення в очисних і підготовчих виробках, у розслідуванні причин завалів виробок, у встановленні осіб, винних у наднормативних втратах. Проводить бракування деформованого кріплення. Проводить інвентаризацію кріплення на виробках, складах, ремонтних цехах, стежить за своєчасним списанням зношеного кріплення. Веде установлену документацію, звітність.