Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Черговий з оформлення супровідної документації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; порядок розрахунку центрування, схеми завантаження та оформлення супровідної документації повітряного судна; засоби бортової механізації та схеми закріплення вантажів; порядок розрахунків граничного комерційного завантаження, правила оформлення перевізної документації; форми обліку та звітності; порядок внесення змін та доповнень до документації; правила експлуатації обчислювальної техніки, що застосовується; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оформлення та заповнення перевізної та супровідної документації (центрувальні графіки, схеми завантаження повітряних суден, зведені завантажувальні відомості тощо). Комплектує документацію на рейс, перевіряє правильність розрахунків граничного комерційного завантаження та центрування літака, повноту, комплектність супровідної документації, наявність адресних наклейок. Організовує розміщення комерційного вантажу у повітряному судні та контролює відповідність фактичного завантаження розрахунковим та нормативним документам з центрування та завантаження повітряних суден. Здійснює приймання та передавання встановленої інформації, перевізної документації та службової кореспонденції. Веде оперативний розрахунок виробничих показників супровідної документації. Виконує роботу з внесення змін, що надходять до форм перевізної, облікової та іншої документації. Веде контрольні екземпляри документації. Складає акти щодо порушень нормативних документів з центрування та завантаження повітряних суден. Передає документацію до сектору розрахунків.