Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: вимоги до ведення технологічних процесів; технологічні схеми та експлуатаційні характеристики устаткування, яке обслуговує; причини несправностей і способи їх усунення; схеми розміщення, призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами автоматичного регулювання, блокування і захисту; норми експлуатаційних витрат матеріалів для ведення технологічних процесів; правила радіаційної безпеки і охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує процесом подавлення радіоактивності та дезактивації на обладнанні вітчизняного та зарубіжного виробництва. Стежить за роботою основного й допоміжного технологічного устаткування. Регулює технологічні процеси, проводить оперативне перемикання систем і устаткування відповідно до технологічних карт та вимог. Виводить устаткування в ремонт, складає дефектні відомості на його ремонт. Уводить устаткування в роботу з ремонту. Ремонтує устаткування у межах своєї кваліфікації.