Інструкція для посади "Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до ведення технологічних процесів;
      - технологічні схеми та експлуатаційні характеристики устаткування, яке обслуговує;
      - причини несправностей і способи їх усунення;
      - схеми розміщення, призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами автоматичного регулювання, блокування і захисту;
      - норми експлуатаційних витрат матеріалів для ведення технологічних процесів;
      - правила радіаційної безпеки і охорони праці.

1.4. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує процесом подавлення радіоактивності та дезактивації на обладнанні вітчизняного та зарубіжного виробництва.

2.2. Стежить за роботою основного й допоміжного технологічного устаткування.

2.3. Регулює технологічні процеси, проводить оперативне перемикання систем і устаткування відповідно до технологічних карт та вимог.

2.4. Виводить устаткування в ремонт, складає дефектні відомості на його ремонт.

2.5. Уводить устаткування в роботу з ремонту.

2.6. Ремонтує устаткування у межах своєї кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.