Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на посадах не нижче за начальника основного цеху або начальника зміни блоку атомної електростанції.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях ремонтного персоналу; проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з устрою технологічного устаткування; експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування; схеми та принцип роботи технологічного устаткування і систем, основні принципові схеми живлення устаткування і систем атомної електростанції; технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну і радіаційну безпеку; територіальне розташування приміщень і устаткування електростанції (блоку), схему під'їзних шляхів; основи будови автоматизованих систем керування і основних захистів устаткування і систем атомної електростанції; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення ремонту устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; план дії персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює адміністративно-технічне керівництво з ремонту та технічного обслуговування основного, допоміжного технологічного устаткування і систем атомної електростанції з метою підтримки їх працездатності та підвищення надійності в межах технічного ресурсу, визначеного проектом. Забезпечує виконання графіків ремонту та технічного обслуговування систем і устаткування атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності несіння номінального електричного навантаження та економічної ефективності станції шляхом організації системи контролю за станом систем і устаткування, запобіжного технічного обслуговування, відновлювального ремонту. Організовує облік та контроль виконання ремонтних робіт, у тому числі тих, що виконуються підрядним способом. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення якості ремонту та технічного обслуговування устаткування і систем атомної електростанції. Забезпечує дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з ремонту і технічного обслуговування устаткування і систем, поліпшення їх технічних характеристик за рахунок реконструкції і модернізації. Забезпечує своєчасність підготовки і виведення основного й допоміжного устаткування станції в ремонт. Контролює своєчасність та якість ремонту й технічного обслуговування устаткування, пристроїв та елементів, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності атомної електростанції. Бере участь у виконанні заходів, спрямованих на запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції, у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки і формування культури безпеки. Здійснює розроблення і контроль виконання планів і програм навчання і підготовки ремонтного персоналу, проведення протиаварійного і протипожежного тренування. Бере участь у розробленні і реалізації заходів для приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.