Інструкція для посади "Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на посадах не нижче за начальника основного цеху або начальника зміни блоку атомної електростанції. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях ремонтного персоналу;
      - проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з устрою технологічного устаткування;
      - експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування;
      - схеми та принцип роботи технологічного устаткування і систем, основні принципові схеми живлення устаткування і систем атомної електростанції;
      - технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну і радіаційну безпеку;
      - територіальне розташування приміщень і устаткування електростанції (блоку), схему під'їзних шляхів;
      - основи будови автоматизованих систем керування і основних захистів устаткування і систем атомної електростанції;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення ремонту устаткування атомної електростанції;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління, основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції;
      - правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій;
      - правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж;
      - план дії персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

1.4. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює адміністративно-технічне керівництво з ремонту та технічного обслуговування основного, допоміжного технологічного устаткування і систем атомної електростанції з метою підтримки їх працездатності та підвищення надійності в межах технічного ресурсу, визначеного проектом.

2.2. Забезпечує виконання графіків ремонту та технічного обслуговування систем і устаткування атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності несіння номінального електричного навантаження та економічної ефективності станції шляхом організації системи контролю за станом систем і устаткування, запобіжного технічного обслуговування, відновлювального ремонту.

2.3. Організовує облік та контроль виконання ремонтних робіт, у тому числі тих, що виконуються підрядним способом.

2.4. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення якості ремонту та технічного обслуговування устаткування і систем атомної електростанції.

2.5. Забезпечує дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з ремонту і технічного обслуговування устаткування і систем, поліпшення їх технічних характеристик за рахунок реконструкції і модернізації.

2.6. Забезпечує своєчасність підготовки і виведення основного й допоміжного устаткування станції в ремонт.

2.7. Контролює своєчасність та якість ремонту й технічного обслуговування устаткування, пристроїв та елементів, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності атомної електростанції.

2.8. Бере участь у виконанні заходів, спрямованих на запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції, у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки і формування культури безпеки.

2.9. Здійснює розроблення і контроль виконання планів і програм навчання і підготовки ремонтного персоналу, проведення протиаварійного і протипожежного тренування.

2.10. Бере участь у розробленні і реалізації заходів для приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.