Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Контролер квитків театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: положення, інструкції та інші нормативні документи, що регламентують режим роботи театрально-видовищного підприємства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує прийом та обслуговування глядачів (перевіряє на вході квитки, допомагає глядачам знайти та зайняти місця у залі для глядачів). Чергує у залі для глядачів під час проведення вистав (програм). Забезпечує дотримання глядачами встановленого порядку в залі для глядачів та фойє. Стежить за дотриманням чистоти у залі для глядачів. Реалізує рекламну продукцію. Виконує окремі доручення адміністратора, якому безпосередньо підпорядкований.