Інструкція для посади "Контролер квитків театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер квитків театрально-видовищного підприємства" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції та інші нормативні документи, що регламентують режим роботи театрально-видовищного підприємства;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії.

1.4. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує прийом та обслуговування глядачів (перевіряє на вході квитки, допомагає глядачам знайти та зайняти місця у залі для глядачів).

2.2. Чергує у залі для глядачів під час проведення вистав (програм).

2.3. Забезпечує дотримання глядачами встановленого порядку в залі для глядачів та фойє.

2.4. Стежить за дотриманням чистоти у залі для глядачів.

2.5. Реалізує рекламну продукцію.

2.6. Виконує окремі доручення адміністратора, якому безпосередньо підпорядкований.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер квитків театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.