Інструкція для посади "Контролер квитків на водному транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер квитків на водному транспорті" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок перевірки у пасажирів проїзних та перевізних документів та пропуску пасажирів на посадку;
      - розклад руху пасажирських суден;
      - схему вокзалу та пропускних пунктів на прилеглій території;
      - правила перевезення пасажирів та багажу;
      - форми проїзних та провізних документів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Контролер квитків на водному транспорті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер квитків на водному транспорті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер квитків на водному транспорті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер квитків на водному транспорті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє під час посадки у пасажирів наявність у них документів на проїзд та перевезення ручного вантажу та багажу.

2.2. Підтримує порядок у пункті контролю та своєчасно перепускає пасажирів на посадку.

2.3. На вокзалах, пристанях та пасажирських причалах стежить за тим, щоб завантаження пасажирських суден не перевищувало встановлених меж пасажиромісткості.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер квитків на водному транспорті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер квитків на водному транспорті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер квитків на водному транспорті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер квитків на водному транспорті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер квитків на водному транспорті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер квитків на водному транспорті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер квитків на водному транспорті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер квитків на водному транспорті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер квитків на водному транспорті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер квитків на водному транспорті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер квитків на водному транспорті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер квитків на водному транспорті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер квитків на водному транспорті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер квитків на водному транспорті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер квитків на водному транспорті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер квитків на водному транспорті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.