* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Ведучий програми", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів, що регламентують діяльність телебачення, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; технічні засоби та технологію створення теле-, радіопрограм; літературне редагування; техніку мовлення; норми сучасного літературного мовлення; методи роботи в кадрі (перед мікрофоном); основи авторського і трудового законодавства; нормативні акти та методичні рекомендації щодо регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює ведення студійних і позастудійних телевізійних (радіо-) програм на високому рівні. Бере участь у розробленні основних напрямів телебачення, радіомовлення. Готує власні матеріали і виступає в ефірі як автор програми. Виїздить на місце для висвітлення найважливіших подій. Підтримує постійний зв'язок з органами державного і господарського управління, громадськими організаціями, творчими спілками, регіональними теле-, радіоорганізаціями. Готує попередню верстку програми, підводки до сюжетів. У разі потреби готує коментар. Бере участь у підготовці програм. Попередньо знайомиться із загальною ідеєю та літературною основою програми, вносить пропозиції щодо її удосконалення. Працює з учасниками програми, разом з режисером надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіо). Бере участь спільно з творчою бригадою в попередніх переглядах (прослуховуваннях) відібраних і знятих відеозаписів (записаних фонограм). Готує текст (тези) ведення програм, погоджує його з редактором, забезпечує достовірність наведених даних. Бере участь у репетиціях і записах, працює в прямому ефірі. Бере участь у переглядах і відбиранні матеріалів для монтажу. У разі потреби здійснює створення програм як редактор. Замовляє авторам літературні матеріали та редагує їх, організовує виступи учасників програм. Бере участь в обговоренні авторських робіт, прийомі режисерських сценаріїв та готових програм. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.