* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Бланшувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бланшувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила експлуатації устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; режими бланшування залежно від виду і розміру продукту; способи регулювання процесу бланшування; ознаки готовності продукту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес бланшування картоплі, овочів, рибопродуктів, плодів, фруктів, ягід і інших продуктів у парових бланшуватедях, автоклавах під тиском чи розрядженням. Веде процес розварювання плодів і овочів в апаратах під тиском. Готує сировину до обробки. Контролює параметри технологічного режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Записує в журналі параметри бланшування. Визначає органолептично готовність сировини. Промиває бланшовані продукти і охолоджує їх.