* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Бланшувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бланшувальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів; режими бланшування продуктів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес бланшування (обробки гарячою водою чи парою з наступним охолодженням) картоплі, овочів, рибопродуктів, плодів, фруктів, ягід і інших продуктів та напівфабрикатів у відкритих котлах, в апаратах під тиском з паровим чи електронагріванням. Підвозить продукти до робочого місця. Наповнює паровий бланшуватель, котел водою чи розсолом. Навантажує і розвантажує продукти. Проводить періодичне перемішування. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів подачу пари і гарячої води. Визначає органолептично закінчення процесу бланшування. Подає продукти на наступну обробку. Розморожує сировину.