* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірничомонтажник підземний 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірничомонтажника підземного 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, технічні характеристики машин, що монтуються та обслуговуються, механізмів та іншого обладнання, правила випробовування та налагодження їх; причини та ознаки неполадок у роботі монтованого обладнання і порядок їх усунення; допустимі навантаження на обладнання; порядок, правила та способи виконання монтажних робіт; будову контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; властивості застосовуваних матеріалів; основи електротехніки та гірничої справи; умови ведення монтажних робіт в очисних та підготовчих вибоях; види застосовуваного кріплення, порядок і способи його встановлення й зняття; правила здавання в експлуатацію складного обладнання, будову й правила технічної експлуатації монорейкової доріжки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує монтаж і демонтаж скребкових конвеєрів, гідророзведень, вузлів гідравліки, гідророзподілювачів, гідрозамків, блоків керування, бункерів, баків, конденсаторів холодильників, теплообмінників та випарників холодильних установок, штовхачів. Проводить монтаж, демонтаж, налагодження та випробовування стаціонарних стрічкових конвеєрів, встановлених у головних виробках, стаціонарних водовідливних та вуглесосних установок, підіймальних машин, гальмівних канатів та парашутних пристроїв, лебідок, стовбурової механічної сигналізації, пускорегулюючої апаратури, високовольтних електроустановок, елементів електронної (напівпровідникової) техніки, пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки та ізотопних приладів у системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного керування на роботах, що не вказуються в характеристиці робіт 5-го розряду. Здійснює монтаж, демонтаж, налагодження та випробовування монорейкових доріжок; оформлення й кріплення вибоїв тимчасовим кріпленням; будову перекриття; зняття й встановлення кріплення в очисних вибоях та підготовчих виробках; викладання та розбирання кострів, вантаження вугілля й породи на конвеєри та інші транспортні засоби; переміщення та встановлення лебідок, монтажних верстатів, пристроїв та керування ними під час доставки та монтажних робіт в очисних і підготовчих вибоях; улаштування помостів, укосин, настилів та доставку по них матеріалів, деталей, вузлів, секцій кріплення у вибій. Виконує пристрілювання конструкцій будівельно-монтажним пістолетом.