* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірничомонтажник підземний 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірничомонтажника підземного 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, технічні характеристики машин, що монтуються, механізмів, електроустановок, засобів автоматики, дистанційного керування та іншого обладнання, способи їх монтажу, демонтажу, регулювання, налагодження та випробування в роботі; способи перевірки режимів роботи, навантажень і зняття експлуатаційних характеристик та діаграм у процесі випробовування; будову контрольно-вимірювальних приладів високої точності та правила користування ними; будову, призначення й технічні характеристики машин, механізмів та інструментів, що застосовуються під час ведення монтажних та пов'язаних з ними гірничих робіт; властивості гірських порід та їхню класифікацію; способи керування покрівлею; види постійного й тимчасового кріплення; способи кріплення очисних і підготовчих вибоїв; порядок ведення робіт із зарубки, відбивання вугілля відбійними молотками та підривним способом; правила ведення підривних робіт; встановлену сигналізацію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує монтаж, демонтаж та налагодження елементів електронної (напівпровідникової) техніки, пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки та ізотопних приладів у системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації й дистанційного керування; в очисних вибоях, обладнаних вузькозахватними комбайнами, стругами, виїмковими комплексами та агрегатами; у підготовчих вибоях, обладнаних комбайнами; у підіймальних машинах, встановлених у головних нахилах, бремсбергах, сліпих шахтах; центральних гідропідйомах. Здійснює всі роботи з монтажу і демонтажу щитових агрегатів та інших комплексів у лавах на пластах крутого падіння; відновлення (кріплення) сполучень лав з бремсбергами й штреками; монтаж і демонтаж механічної частини виїмкових і прохідницьких комбайнів, секцій гідрофікованого кріплення та маслостанцій; транспортування обладнання, механізованих комплексів по лаві лебідкою, спорудження тимчасового та постійного кріплення згідно з паспортом кріплення, укладання настилу, встановлення упорних, розпірних стояків; монтаж, демонтаж і налагодження породовантажних машин та бурових установок; навішування посудин і канатів на багатоканатні підйоми; монтаж обмінних пристроїв, дробильно-закладного комплексу. Керує комплексами, агрегатами, комбайнами, гідросистемою під час пересування секцій кріплення та конвеєра, під час виймання смуги вугілля у процесі випробовування механізмів під навантаженням після монтажу. Проводить відбивання породи й виймання вугілля відбійними молотками та пневмоломами під час відбивання порід покрівлі, ґрунту і боків виробок для переміщення крупногабаритного обладнання та створення умов для його монтажу в очисних і підготовчих вибоях; буріння шпурів ручними й колонковими електросвердлами; оформлення й кріплення вибоїв тимчасовим кріпленням. Здійснює улаштування перекриттів, зняття й встановлення кріплення в очисних вибоях та підготовчих виробках; викладання й розбирання кострів; вантаження гірничої маси на транспортні засоби; перенесення, підвішення або укладання кабелів і шлангів зрошування; навішування вентиляційних труб; здавання змонтованого обладнання в експлуатацію.