Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора із штучного осіменіння тварин та птиці 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: методи і основи штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та птиці, одержані під час спеціальної підготовки; правила взяття сперми від плідників, оцінки її якості; правила зберігання і транспортування сперми; способи осіменіння тварин; техніку ректальних досліджень; правила поводження з кріогенним устаткуванням та рідким азотом; способи стерилізації інструментів, приладів, посуду; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виявляє ознаки маток в охоті після отелення, окоту, опоросів за зовнішніми ознаками. Бере сперму у плідників. Проводить штучне осіменіння. Веде облік та звітує перед станцією, племпідприємством. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.